Főoldal


Déli Imádkozó Sáska stílusú Kung-Fu


A stílus eredete

 

1644-ben behatolt a Mandzsu törzs Kínába, és legyõzte a Ming-Dinasztia (1368-1644) uralkodóit. Azok a hûséges dinasztia pártolók, katonák és elõkelõségek akik megmenekültek, elindultak dél-Kína felé. A lázadók közül azonban még sokan az északi Honan tartománybeli Songshan Shaolin kolostorban telepedtek le. Amikor a Ching (Mandzsu)-uralkodók (1644-1911) rájöttek hogy a kolostor az ellenállás központja, felégették a kolostort 1768-ban. A kolostor lerombolása után a Ming-Dinasztia (Chu Yuan Chang család) utódjainak számos tagja, több Shaolin szerzetes és egyéb elõkelõségek átköltöztek Honan tartományból - köztes állomásokon keresztül, mint pl.: Fujian, Jian Shi (taoista Omei hegy - Bambuszerdõ-Kolostor, mely a Pak Mei stílusról híres), a déli Shaolin kolostorokba. Az északi Chu Ka (Chu család) stílus nevét a Mandzsuk uralkodásának ideje alatt megváltoztatták, hogy titokban maradjon a Mandzsu kémek elõtt, ezért az új stílust déli imádkozó sáskának nevezték el. Így sikerült elhitetni a Mandzsu kémekkel, hogy ez a stílus a közkedvelt északi Shandongi imádkozó sáska stílusú Kung-Fu. Erre azért volt szükség, mert a Chu Ka stílus gyakorlását halálbüntetéssel sújtották. A késõbbiekben lerombolták a déli Shaolin kolostorokat is, a megmenekült szerzetesek és lázadók pedig szétszóródtak. A stílus eredetérõl azt tartják, hogy a Sung-Dinasztia (960 és 1280 között) uralkodásának ideje elõtt alakulhatott ki. Attól kezdve csak néhány dinasztián keresztül öröklõdött, végleges formájára pedig az 1368-as évektõl kezdve a Ming-Dinasztia tagjai alakították ki. Ennek köszönhetõen a stílus megmaradt majdnem eredeti, teljes formájában.

A stílus története

 

A déli imádkozó sáska története visszanyúlik a Ming-Dinasztia idejére. A Chu Ka stílus tehát megjelent a Bambuszerdõ-Kolostorban is, amelybõl a taoista Hung Mei (született 1523 körül) - akit mint Som Dot is ismerhetünk (jelentése: vörös szemöldök) - különféle déli stílusokat alakított ki. Hung Mei a Kung-Fu történetében jól ismert személy, a taoista szerzetes Pak Mei (jelentése: fehér szemöldök) öccse. Pak Mei egyébként a "Fehér Szemöldök" Kung-Fu stílus megalapítója volt, melyet halála után neveztek el róla.

Ennek a történetnek a részleteit a különbözõ tradicióknak megfelelõen mindig másképp mesélik el, ugyanakkor a különbözõ déli Kung-Fu stílusok képviselõi abban mégis megegyeztek, hogy Hung Mei volt az, aki bebizonyította Pak Mei stílusával szembeni fölényét, az általa megalapított Déli Imádkozó Sáska stílusú Kung-Fu-val - szintén ismert még mint "Bambuszerdõ-Kolostor Imádkozó Sáska Kung-Fu".

A "Bambuszerdõ" (Jook Lum) név eredetét tekintve is ellentmondásos történetek alakultak ki. A déli imádkozó sáska stílusú Kung-Fu mestereinek utódjai ugyanakkor egymás között egyetértettek abban, hogy stílusuk a Bambuszerdõ-Kolostorból származik.

A Sung-Dinasztia (Ming-et megelõzõ dinasztia) utódjai a Chu család tagjai voltak (Jew, Chiao, Ju, Choi, Tsoi, Gee Toishen-ül, Zhu Mandarin-ban stb., valamint ezeknek a neveknek minden nyelvjárás szerinti variációja !), akik a Mongolok (1280-1368) legyõzése után hatalomra kerültek és felvették a Ming-Dinasztia nevet. A Chu Ka stílus a Ming-Dinasztiát megelõzõ generációk mozgásrendszerének volt a gyûjteménye. A Fujian-ban és más kolostorokban letelepedett lázadók egy új stílus megalapításán dolgoztak, mely a Chu Ka rendszeren alapult (ugyanakkor kisebb-nagyobb változtatásokkal, mint pl.: feltûnõ mozgások nélkül, kevés formával - hogy három év alatt meg lehessen tanulni).

Megalapították az új stílust (broken style - tört stílus) az északi Chu Ka rendszerbõl, melybe beépítették az "öt állat" déli stílus elemeit. Ezáltal az új stílusnak erõsen déli jellege lett, ugyanakkor meghagyták benne az Chu Ka stílus fõnixököl ütését. Ezt az ütésformát nagyon sok északi stílus használja (fõleg a hadseregben elterjedt stílusok), ezekben a stílusokban a rejtett,- illetve speciális ökölként használják. A késõbbiekben ez a stílus terjedt tovább dél-Kínában.

Az eredetibõl leszármazott - napjainkban még mindig létezõ - "tört" Chu Ka stílusból (abban az idõben déli imádkozó sáska fedõnév alatt szerepelt) a következõ stílusok alakultak ki:


 

Chow Ka Tong Long
Chi Ka Tong Long
Jook Lum Tong Long
Iron Ox Tong LongTovábbi leírás az erőhasználatról itt található. 

vissza