A déli Kwong Mantis Kung-Fu


Az északi Chu Ka stílus - melyet a Mandzsuk hatalomra kerülése után a Ming-Dinasztia délre menekülésük közben déli imádkozó sáskának nevezett el - eredeti elméleti és gyakorlati része majdnem kihalt, csak a Chu család, valamint kolostorokban élõ néhány taoista szerzetes kezében maradt meg.

A stílus jellegzetességei a következõek:

A déli Imádkozó Sáska stílus keménysége.
Ez a stílus alkalmazkodni tudott a nagyon gyorsan fejlõdõ városiasodáshoz, mottója a "csend és elhatározottság". Egy kemény stílus, kéz orientált, látványos lábtechnikák nélkül, mégis sokrétû és lehengerlõ erejû.

A Pa Kua stílus rugalmassága, folyamatossága és mozgékonysága. A test mozgása a folyamatos lépéstechnikához alkalmazkodik, a gyorsaságot az egyensúllyal kombinálja, miközben erõt fejleszt ki.

A Hsing-I stílus lágysága. A szellem uralkodik az erõ fölött, a gondolatok a mozdulatokkal harmónikusan összeolvadnak. Elvezet ahhoz a képességhez, hogy inkább a Chi-t, mint csak a külsõ fizikai erõt fejlesszük és használjuk.

A taoista szerzetesek Tao-Yin (To-Yeung) légzéstechnikája.

  • Chi Kung (Heì Kung) - Légzéskoordináció, vizualizálás, meditáció, és hagyományos mozdulatok technikája különbözõ célokra, mint például Chi fejlesztés (belsõ szervek erõsítése a megnövekedett életerõn keresztül), és a Chi cirkulációja a végtagok legtávolabbi pontjaihoz.
  • Noî Kung - Egy speciális tréning, ami meghatározott izomcsoportok, izületek, szalagok, és inak (melyek normál körülmények között nem állnak tudatos kontroll alatt) fejlesztésére szolgál.
  • Ngoî Kung - A harcmûvészet külsõ, tehát látható megjelenési formája, mely magában foglalja a speciális izomfejlesztést (harci célokra), rugalmasságot, a jó álló,- és lábtechnikát, megfelelõ térlátást, az egyensúlyt, mozgáskoordinációt és stabilitást, valamint a taoista - úgynevezett közvetlen meditáció legmagasabb fokát.
  • Lîk Kung - (magasszintû Chi) - belsõ, úgynevezett láthatatlan Chi a sokkhullám ütés "Hei" (Dim Mak), illetve "Hei" nélküli megtanulásához.
  • Lîk meditáció (magasszintû meditáció) - az úgynevezett 8. érzékszerv. A meditáció egy speciális formája, amin keresztül el lehet jutni a negyedik, illetve magasabb dimenziókba.

A gyakorló a Kwong Imádkozó Sáska technikájának alkalmazásával kevés mozdulattal, látszólag megeröltetés nélkül, hatalmas erõkifejtésre képes.
A Kínaiak ennek a képességnek a legmagassabb szintjét Fa Keng-nek nevezik. A Fa Keng a Keng (kifejlesztett erõ) három szintje közül az egyik.


Mîng Kêng avagy "nyilvánvaló erõ". Az erõ felhasználása, és az abból eredõ hatás mely minden megfigyelõ részére egyértelmüen felismerhetõ.

 


Òm Kêng avagy "rejtett erõ". Ha az erõt ilyen módon alkalmazzák, eredete a gyakorlatlan megfigyelõ számára nem látható - innen a kifejezés "rejtett". Ezen a szinten a gyakorló már elkezdte a test mozdulatainak elmélyítését és kifinomitását.

 


Fà Kêng avagy "kifinomult erõ". Ezt a kifejezést néha "titokzatos erõ"-nek is fordítják. Mindamellett ez a kifejezés egy igen magas szinten kifinomult erõre utal, melynél az erõ eredete - alkalmazásakor - az ellenfél számára alig válik észlelhetõvé.

 

vissza