Kwan Sai Fung
Si Kung Bánhegyi László

 


Dr. Bánhegyi László sportban elért eredményei már jóval elõbb megelõzték Kung-Fu pályafutását. A Magyar kosárlabda válogatott csapatában 200-szor játszott 1949 és 1960 között. A sokszoros Magyar Bajnok Budapesti Honvéd csapatának játékosaként tagja volt az Európa Bajnokságot, és Fõiskolai Világbajnokságot nyert magyar válogatott csapatának is. A válogatott kosárlabda csapattal részt vett még az 1952-es helsinki, valamint az 1960-as római Olimpián is. A római Olimpia után, 1961 januárjában családjával Angliába költözött. Londonban tagja volt az egymásután 3-szor Angol Elsõ Ligát, valamint 3-szor Angol Kupát nyert YMCA csapatának is. 1965 õszén családjával visszatért Magyarországra, ekkorra azonban már véglegesen elkötelezte magát a Kung-Fu-val.

Kung-Fu-val elõször az 1950-es években, a sporton keresztül került kapcsolatba. Nemzetközi versenyeken sûrûn találkozott két kínai sportolóval, akikkel szoros barátság alakult ki, akik - mint ahogy az késõbb kiderült -tanítványai voltak a Harci Mûvészetekben nagyon jól ismert Sun Lu Tang fiának, Sun Tsun Chou-nak. Õk ketten vezették be a Kung-Fu ismereteibe azzal a megkötéssel, hogy ezt nem teszi nyilvánossá, hiszen ebben az idõben a nyugati világ számára még teljesen ismeretlen volt a Kung-Fu. Az elsõ Bruce Lee film 1963 körül jelent meg Londonban.

Dr. Bánhegyi 1959 nyarán járt elõször Kínában, ahol megismerhette személyesen is Sun Tsun Chou-t, és édesapjának egy volt másik barátját, Kwan Sai Hung-ot is. Dr. Bánhegyi és Kwan Sai Hung között hamarosan szoros barátság alakult ki, ettõl kezdve hónapokon keresztül Kwan Sai Hung személyes tanítványa lett. 1961 februárjától Londonban folytatódtak tovább az edzések, akkortól kezdve Kwan Sai Hung-nak egész londoni ottlétük alatt - de még a késõbbiekben is - nem volt más tanítványa (Kwan Sai Hung elmondása alapján).

Kwan Sai Hung a taoista Huashan kolostorának volt lakója és tanitványa 9 éves kora óta. Egész életét a taoizmusnak szentelte, és mestere volt a Ming Dinasztia Kung-Fu stílusának.

Dr. Bánhegyi a Hsing-I alapvetõ légzéstechnikáját Sun Tsun Chou-tól tanulta, Kwan Sai Hung pedig a Ming Dinasztia Kung-Fu stílusát valamint a speciális taoista légzéstechnikát, a Tao-Yin-t tanította neki. Sun elnevezte Sun Tsun Fung-nak, Kwan-tól pedig a Kwan Sai Fung kínai nevet kapta, mivel levegõben való utánozhatatlan mozgása legjobban a Fõnix madár repüléséhez hasonlított.

1964-ben mestere kezdeményezésére a Déli Kwong Mantis alapító nagymestere lett, mely stílus kialakításában Kwan Sai Hung Mester harcmûvészeti tudásával nagy segítségére volt.

Az 1970-es évek elején elõször Ip Shui fiának, Ip Chee Keung-nak lett a tanítványa, majd rövid idõn belül Ip Shui Nagymester saját tanítványának fogadta. Korábbi Kung-Fu ismereteinek és tapasztalatainak köszönhetõen rendkívül gyorsan sajátította el ezt a stílust is. Angliából való hazatérése elõtt 1975 nyarán Ip Shui Nagymester befogadta a családjába ünnepélyes keretek között, felesége, fia Davis, és rangos meghívottak elõtt. A nagymester felesége erre letérdelt elõtte, majd elismerése jeléül kezet csókolt neki (ez a ceremónia Kínában - az akkori idõben egyedülállónak számított). Ezek után Ip Shui kinevezte a család keresztapjának (ettõl kezdve Ip Chee Keung csak "father"-nak szólította!), és egyúttal a Chow Család Déli Imádkozó Sáska stílusú Kung-Fu örökösének és nagymesterének. Ennek köszönhetõen Dr. Bánhegyi megismerhette a stílus nagykönyvébõl a Chow Mantis Kung-Fu majd 250 éves történetét, mely könyvet egyébként az örökös - a tradicionális harcmûvészeti szokásoknak megfelelõen - csak a nagymester halála után kaphat meg.

Magyarországra való hazatérése után - 1976 januárjában koholt vádak alapján letartóztatták, majd több éves börtönbüntetésre ítélték. 1976 és 1978 között 3 évet börtönben ült, ezen idõ alatt minden korábbi mestereivel megszakadt a kapcsolata. Ip Chee Keung késõbbi elmondása alapján, apja meg volt róla gyõzõdve (ismervén a kelet-európai politikai helyzetet - kommunizmus), hogy Dr. Bánhegyi meghalt, ezért az 1970-es évek végén kinevezte õt is - Ip Chee Keung-ot - 5. generációs nagymesternek. Így állt elõ az a helyzet, hogy a stílusnak két nagymestere lett, ami különben nem is olyan ismeretlen a Kung-Fu történetében. (Ip Chee Keung egyébként csak 2003-ban lett hivatalosan is a stílus második nagymestere!)

Magyarországon - börtönbõl való szabadulása és rehabilitálása után Dr. Bánhegyi László vezette be elõször a Kung-Fu-t az 1970-es évek végén; 1979-tõl egy speciális feladatokkal megbízott rendõrségi csoportot képzett ki. 1981-ben megalapította az elsõ magyarországi Kung-Fu egyesületet - Tong Long Martial Arts néven - melyben a Chow Család Déli Imádkozó Sáska stílusú Kung-Fu-t tanította. 1983-ban pedig megalapította az Északi Sima Hátú Mantis stílusú Kung-Fu iskolát is, melynek vezetésével a nála kiképzett Sifu Tix Richárd lett megbízva. Halála után az iskola vezetését Sifu Váradi György vette át.

A Chow Család Déli Imádkozó Sáska stílusú Kung-Fu iskola dinamikusan fejlõdött, és hamarosan sok egyéb stílusú iskolát is szárnyai alá vett. Taglétszáma így rövid idõ alatt elérte az 1500 fõt, ezért az egyesületéhez tartozó egyéb stílusokat Dr. Bánhegyi átadta más mesterek kezébe, akik az oktatást már a saját egyesületeiken belül folytatták.

Hosszú, kemény munka után sikerült megalapítania az elsõ magyarországi Kung-Fu Szövetséget (1990), melynek az elnöke lett. Ettõl kezdve már a Kung-Fu népszerûsítését és színessé tételét tûzte ki célul maga elé Magyarországon.

Hamarosan eljött az idõ, amikor megalakult a magyarországi Kung-Fu Szakszövetség is (1998) - melynek szintén az elnöke lett.

2005 nyarán - korára és egészségére való tekintettel - lemondott az elnöki tisztségrõl, visszavonulásra azonban még így sem gondolt, jelenleg Ausztriában népszerûsíti a tradicionális Kung-Fu-t, és vezeti Bécsben saját Kung-Fu iskoláját.

A magyarországi Kung-Fu életben meghatározó szerepet betöltött Si Kung Bánhegyi László több mint negyed évszázados példa nélküli pályafutását a Magyar Kung-Fu Szakszövetség azzal koronázta meg, hogy lemondása után a szakszövetség - tisztelete és elismerése jeléül - örökös tiszteletbeli elnökének választotta meg.


dr. Bánhegyi László mester 2015.12.24.n távozott el körünkbõl.

vissza